Friday, 27 October 2017

அதிசயம் ஆனால்அற்புதம் நாகலிங்கப் பூ


ஆன்மீக அதிசயம் - நாகலிங்க பூஒரு லிங்கம் அதைச் சுற்றி தவம் புரியும் ஆயிரக்கணக்கானமுனிவர்கள், அவர்களுக்கும் மேல் பல ஆயிரம் தலைகளையுடையபாம்பு. என்ன மர்மக்கதை போல இருக்கிறதா. நான் இது வரைசொன்னது ஒரு பூவைப் பற்றி
இதன் பெயர் நாகலிங்கப் பூ,.
அறிவியல் அதிசயம்
இதனை அதிசியப் பூ என்றே சொல்ல வேண்டும். அமைப்பில் சிவலிங்கம், முனிகள், நாகம் என வினோதமாக இருப்பதைப் போலவே,நடைமுறை அறிவியலிலும் அதிசயமாக இருக்கிறது. இந்தப் பூசெடிகளில் பூப்பதில்லை. மரத்தில் பூக்கிறது. அதுவும் வேர்ப்பகுதிக்குமேலேயும் கிளைகள் இருக்கும் பகுதிக்குக் கீழேயும் உள்ளஇடைவெளிப் பகுதியில் தனியாகக் கிளை பரப்பி அதில் பூக்கின்றது.
தன்மை
மென்மையான கவர்ச்சிகரமான பூக்களாக இருந்தாலும்,உலகமுழுவதும் சைவர்களால் சிவ அம்சமாக இந்தப் பூ பார்க்கப்படுகிறது. இதனுடைய காயின் அமைப்பு பந்து போலவேஇருப்பதால், Cannon ball என்று வெளிநாட்டினர் அழைக்கின்றனர்.
மருத்துவத்திலும் அதிசயமே
ஆன்மீகம் மற்றும் அறிவியலில் இதன் அதிசியங்களைப்பார்த்துவிட்டோம். இந்த நாகலிங்க பூவும், மரமும் மருத்துவ உலகில்நோய் தீ்ர்க்க பெரிதும் உதவுகின்றன. இந்த நாகலிங்கப்பூ சிலமூலிகை மருந்துகள் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது என்பது இங்கேகுறிப்பிடத்தக்கது. குளிர் மற்றும் வயிற்று உபாதைகளுக்கு சிறந்தமருந்தாக பயன்படுகிறது.இதன் இளம் இலைகள் தோல் நோய்களுக்குமருந்தாக உதவுகிறது.
காணப்படும் இடங்கள்
இந்த அதிசயமான பூக்கள் தமிழ்நாட்டில் குறிப்பிட்ட சிலசிவாலயங்களிலும், மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் சிலஇடங்களிலும் இருக்கிறது.

நன்றி
ஸ்ரீ குமார் ஜோதிடம்

"Jothida Ratna" Dr.SRI KUMAR
kamalee Illam, 133/10, Near Iyya Kovil,
Very Near Vivekananda School,
Manali New town, Chennai – 600 103, Tamil Nadu,
Cell No: +91 996-208-1424, 893-950-5645.
Email ID :nonenantha@gmail.com
Email ID :kamaleesrikumar@gmail.com

No comments:

Post a comment